Khoa Quản lý Công nghiệp | Đại học Bách Khoa Tp.HCM


Live Events by this organizer:

LỄ KỶ NIỆM 30 NĂM THÀNH LẬP KHOA QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP LỄ KỶ NIỆM 30 NĂM THÀNH LẬP KHOA QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP Dec 5, 2020 Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh,Hội trường A5,268,Lý Thường Kiệt,Phường 14,Quận 10,Thành phố Hồ Chí Minh

Contact Event Organizer